2013-05-27

Ankaradan Cümhuriyyət - 95 mesajı

"28 Mayıs 1918 tarihi Azerbaycan’da hürriyet ve istiklal yolunda başlatılan bir mücadele sonunda  milli devlet olmanın onuru  yaşanırken, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin kazanıldığı önemli bir gündür.

95 yıl önce  yoktan bir millet yaratanlar ve ona milli bir kimlik kazandıranlar, hürriyet ve istiklale giderken tek bir yolu Müsavatçı ideolojiyi rehber edinerek bu kutsal kazanımı Azerbaycan tarihinin en şanlı günü olarak gelecek nesillere emanet etmişlerdi.

Bugün büyük günü  yaratanları  yılda bir defa değil, her gün minnet ve şükranla anmak gereği vardır,çünkü onlar idealleri uğrunda  şahsi emellerini değil, canlarını ortaya koymuş büyük insanlardır.

Büyük insanların genel bir tespitini yapan  ünlü psikiyatr  ve yazar  Elizabeth  Ross şöyle der.

“Büyük insanlar; yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi ve kaybı yaşamış olan ve diplerden çıkış yolunu kendileri bulmuş, romantik ve anarşist olan insanlardır. Bu kişiler, yaşama karşı geliştirdikleri kendine has  direniş, duyarlılık ve anlayışla şefkat, nezaket, bilgelik ve  derin sevgiden kaynaklanan bir ilgi ve sorumlulukla doludurlar. Büyük insanlar öyle kolay kolay ortaya çıkmazlar onlar halk kaynağında kendiliğinden oluşurlar.”

Kabul etmek gerekir ki; Milli Azerbaycan Cumhuriyetini kuran insanların tamamı  büyük insanlardı. Ne yazık ki, bu önemli şahsiyetlerin hiçbiri bugün Azerbaycan topraklarında değildir. Bu vesileyle Mehmet E.Resulzade,  Ali Merdan Topçubaşı, Fethali  Han Hoylu,  Nesipbey Yusufbeyli, Ahmet Ağaoglu ve Mirza bala Mehmetzade’yi  saygı ile anıyoruz.lık ve anlayışla; şefkat, nezaket, bilgelik ve derin sevgiden kaynaklanan bir ilgi ve sorumlulukla doludurlar. "Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar; onlar, oluşurlar." Elisabeth K


95 yıl  önce başta Türkiye olmak üzere pek çok batılı devlette olmayan demokrasi vizyonuyla yola çıkan bu insanlar, Azerbaycan Türklerine  cumhuriyet rejimini kazandırmakla kalmayıp, bölgedeki mazlum milletlere de öncü ve önder olmuşlardır.
Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği  milli ideoloji  üç renkli bayrakta kendini ifade ederken,  20. yüzyılın başlarında demokrasi ve cumhuriyeti özümseyen ve yoktan bir millet yaratma eylemini teşkil eden  Müsavatçı ideoloji Azerbaycan coğrafyasında  demokrasi tarihinin başlangıcı olmakla kalmamış,27 Nisan 1921’de Bolşevikler tarafından işgal edilen milli devletin ortadan kaldırılmasıyla  süren  yetmiş yıllık işgalin  dağılma sürecinde  şahlanan bağımsızlık hareketinin temel dayanağı  Resulzade  ve Musavat ideolojisi olmuş, Azatlık  meydanında milyonların sesi olarak   yükselen üç renkli bayrak Azerbaycan Türklerine yeniden bağımsızlık yolunu açmıştır.
Bağımsızlığın önemini bilen ve milletine  öğreten Mehmet Emin Resulzade “bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözüyle onu  kutsal bir değer, üç renkli bayrağın ise  sonsuzluğa gidecek bir ideal olduğunu  vurgulamakla kalmamış, Cumhuriyetin esasını teşkil etmede milli kültürün esas alınması şekliyle, devletin milli demokratik Türk devletçiliği  temeli üzerine tesis edildiğini ve Milli Azerbaycan  Cumhuriyetinin tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olduğunu belirtmiştir.
Mehmet Emin Resulzade bugün kurduğu cumhuriyetin 95. yılında koyduğu  ilkelerle  Azerbaycan insanının gönlünde layık olduğu şekilde yaşadığı ve onun ilkelerini savunan kadroların iş başında büyük mücadele verdiklerine inanmaktayız.
Bu vesileyle sizin şahsınızda cumhuriyetin 95.yılında onu ve arkadaşlarını rahmetle anarken  Musavat Partisi yöneticilerinin ve Azerbaycan Türklerinin en büyük bayramını kutluyoruz". 
AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU
Tuncer Kırhan Genel Sekreter, Cemil Ünal Genel BaşkanHiç yorum yok:

Yorum Gönder