2011-06-20

Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsi


1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi elan olundu. Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsi Azərbaycan Milli Şurasının 24 üzvünün səsverməsi ilə qəbul olundu:

Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi “İstiqlal Bəyannaməsi”ndə deyilirdi:

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı həqqi-hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tamhüquqlu müstəqil bir dövlətdir.

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.
......

RƏSULZADƏNİN ƏMANƏTİ


Bayandır sokak 2, 37 taksim, 6 Kızılay, Ankara. Bu ünvanda balaca bir Azərbaycan yerləşir. Həm də bu Azərbaycan 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini özündə yaşadır. Buradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyi Şərqdə qurulmuş ilk demokratik cümhuriyyətin simvollarını, tarixini, onun qurucularının ideyalarını hər zaman qoruyub saxlamağa, yaşatmağa, gələcək nəsillərə ötürməyə çalışıb. 1949-cu ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə yaradılan Azərbaycan Kültür Dərnəyinin ofisində qəribə ab-hava var.

2011-06-14

UNUTDUQCA İTİRDİYİMİZ İNSAN MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ


Novxanı kəndinin hörmətli adamlarından olan axund Hacı Molla Ələkbərlə ömür-gün yoldaşı Zal qızı Ziynətin evində iki övlad böyüyürdü: Məhəmməd Əmin və Şəhrabanu. Oğluna yaxşı təhsil verib bilik adamı etmək axundun ən böyük arzusu idi. Quranı mükəmməl oxuya bilən Məhəmməd Əminin dərin zəkası axundun diqqətindən yayınmırdı. Həqiqətən də o, yanılmamışdı.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinə səyahət

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin irsinin öyrənilməsi, təbliğində misilsiz xidməti olan Azərbaycan mətbuatının ağsaqqalı, milli mətbuatımızın araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov bizimlə 93 il əvvəlki dövrə səyahət edir.

Ensiklopediyada 299 adamın şəkli var. Amma o vaxt azərbaycanlılar 2 milyon olub. Deməli, 2 milyondan neçə adam tarixə düşüb ? 299. Onların içərisindən bu millətin tanıdığı barmaqla hesablasaq 17-18 adam var. 

Rəsulzadə


Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can…Yaşa, yaşa çox yaşa ey böyük insan!…
Birinci misranı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə söyləmişdi Azərbaycana olan sevgisini ifadə edərkən… düz 57 il əvvəl…
İkinci misranın orjinalının da müəllifi Rəsulzadədi, ancaq mən bir balaca dəyişiklik edərək “şanlı Azərbaycan” sözləri yerinə “böyük insan” sözlərini qoyaraq bu misranı ona ithaf etdim.
İnsanın böyüklüyü isə onun etdikləriylə, tarixə qoyduğu izlə ölçülür…

Rəsulzadə taleyi


Seyid Həsən Tağızadə: "Məhəmməd Əmin bəy tərbiyəli, qüvvətli və sağlam məntiq sahibi, təmiz qəlbli, doğru sözlü, mətanətli, dürüst, fikir və yoluna dərin bir inam bəsləyən fədakar, mücahid, örnək bir insandır" Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularından hər birinin həyat yolu keşməkeşli və əzab-əziyyətlə dolu olub.
 Ancaq onlar bundan usanmayıblar. Bütün həyatlarını Azərbaycanda demokratik bir dövlətin qurulmasına sərf ediblər. Onlar bəzən illərlə doğmalarının üzünə həsrət qalıblar.
Belə quruculardan biri də Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının və təkcə türk ellərində deyil, bütün İslam aləmində ilk respublika olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi, xalqımızın ölümsüz lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub.
 İlk təhsilini "Rus-Müsəlman Məktəbi"ndə, orta təhsilini Bakı Texniki Məktəbində alan Rəsulzadə 1902-1907-ci illərdə Azərbaycanda rus müstəmləkəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk təşkilat yaradır və ədəbi-siyasi fəaliyyətə başlayır.